Sunday, November 15, 2015

Raporto pri 3a Sud-Azia Seminario

La 3a Sud-Azia Seminario de Esperanto
Kolombo, Sri Lanko
31a Oktobro, 2015 - 4a Novembro, 2015


1a Tago de 3a SAS: (31a Oktobro, 2015)

Apud la flughaveno de Kolombo, Sri Lanko, en la kvartalo Katunayake okazis la 3a Sud-Azia Seminario de Esperanto en Trans Airport Hotelo.

Ekde 13a horo komenciĝis registrado por 3a SAS. 

La tagordo estis tiel:
13:00 - 17:00 Registrado kaj Libroservo
17:00 - 18:00 Komitata Kunsido
18:00 - 19:00 Interkona Vespero


Trans Airpot Hotelo
DSC_0023.JPG


Kongresejo
DSC_0005.JPG12065554_1000644019993296_2030168565486448347_n.jpg


2a Tago de 3a SAS: (1a Novembro, 2015)


Tagordo:


8:00 - 9:00 Matenmaĝo


9:00 - 10:30 Malfermo


Ni malfermis la 3an Sud-Azian Seminarion en Kolombo, Sri Lanko kun iom da granda nombro kompare al malvenontaj sud-aziaj seminarioj.


Komitatanoj de SAS kaj KAEMano malfermis 3an Sud-Azian seminarion prelegite kaj bondezirite la venkadon de Sud-Azia Seminario:


El Nepalo:
S-ro Bharat Ghimire, Sekretario de Sud-Azia Komitato
S-ino Indu Devi Thapaliya, NESPA


El Barato:
KAEMano D-ro A Giridhar Rao
S-ro Kotha Naga Siva Kumar (mi), Asistasekretario de Sud-Azia Komitato


El Pakistano:
S-ro Saeed Ahmad, Sud-Azia Komitato


El Sri Lanko:
S-ro Zeiter Perera, Sud-Azia Komitato kaj LKK


El Japanio:
S-ro Hori Jasuo, Gvidanto de Sud-Azia Seminario


El Francio:
S-ino Liba GABALDA (ĉeĥa kaj franca esperantistino) kaj S-ro Floreal GABALDA(franca esperantisto)


Ankaŭ S-ro Jungkee Lee kaj S-ro Chimedtseren Enkhee sendis siajn bondezirojn per mesaĝoj kiujn ni legis en la Malfermo.


Kun ni estis organizanto kaj prizorganto pli mal pli ĉiuj aferoj de 3a SAS, s-ro Pradip Ghimire el Nepalo, bondeziris kaj salutis.


Malfermo
3a SAS1.jpg


DSC_0042.JPG


DSC_0057.JPG


10:30 - 11:30 Esperantaj Kursoj
Esperanta Kurso - Gvidistoj s-ro Janardhan kaj s-ro Cholnath el Nepalo
DSC_0068.JPG
Paroliga Kurso - Gividisto s-ro Reddy el Barato
DSC_0072.JPG
Esperantistoj kaj komencantoj de Esperanto ege ĝuis la kursojn kaj multe parolis nur en Esperanto inkluzive komencantoj. Gividistoj paroligis komencantojn multe kaj ankaŭ esperantistoj multe partoprenis por lernigi komencantojn kaj helpi gvidistojn.


11:30 - 12:30 Prelego - S-ro Hori Jasuo


S-ro Hori Jasuo parolis pri Esperanta Sumoo kaj invitis ĉiujn por partopreni. Ankaŭ li donacis atestojn al la homoj kiuj povis kanti Esperantan Himnon.
DSC_0097.JPG
DSC_0100.JPG
Listo de partoprenantoj en Esperanta Sumoo
DSC_0103.JPG


Mi (Siva) kaj Pradip ankaŭ parolis pri nia sperto en la Esperanta Sumoo kaj kiel ni ĝuas la partoprenon.


12:30 - 14:00 Tagmanĝo
Tagmanĝo estis tre bongusta kaj estis Sri Lanka manĝaĵo de s-ro Zeiter Perera. Ni ĉiuj kune sidis kaj manĝis.
DSC_0109.JPG


14:00 - 15:30 Prelego de s-ro Cholnath pri Nepalo
S-ro Cholnath (CN) parolis pri Nepalaj kulturoj, lingvoj kaj multaj aliaj. Li ege bele diris pri Nepalo kaj li scias multe pri Nepalo.
DSC_0113.JPG
15:30 - 16:00 Tea paŭzo


16:00 - 17:00 Prelego de s-ro Reddy pri Barata Esperanta Movado


S-ro Reddy parolis pri la Esperanta movado en la lando Barato, li parolis pri kiel estis Barata Esperanta movado kaj kio okazis en tempo kaj tempo. Li ankaux diris pri la kursoj li havas pri Esperanto en Bengaluru en iu lernejo kaj kiel la studentoj lernas.


Kun s-ro Reddy, D-ro Giridhar kaj mi(Siva) parolis iom pli pri Barata Esperanta movado kaj kiel ni fartas. D-ro Giridhar instruas Esperanton en la universtiato Azim Premji kun la helpo de universitato. Li finis 2 semestran kurson por studentoj kaj multaj lernas pli. Ankaŭ li diris pri la kursoj kiuj tiuj li instruis en IIIT, Hajderabado.


Mi ankaŭ parolis pri la movado kaj kion mi faras pri la movado. El Barato, mi parolis pri la movado de Esperanto kaj kunsidoj kaj kiel ni fartas en movado. Mi ankaŭ aldonis ke ni havas novan retejon: baratejo.wordpress.com en kiu ĉiuj povas vidi movadan informon de Barataj Esperantistoj.


DSC_0115.JPG


18:00 - 19:30 Vespermanĝo
19:30 - 20:30 Nepala Vespero
Nepala Vespero estis ege bona kun multaj esperantistoj dancis kaj kantis en la Nepala lingvo kun pli mal pli Nepala kulturo kaj ankaŭ ni festis la festivalo Diwali.


DSC_0127.JPG
DSC_0142.JPG
DSC_0217.JPG
DSC_0269.JPG
3a Tago de 3a SAS: (2a Novembro, 2015):


Bedaŭrinde ni ne havis iun Sri Lankan Esperantiston kun ni, kiam ni ekskursis sed ni ege ĝuis la veteron, kulturojn, lokojn kaj multaj aliaj.


Ni vizitis:
  • Ajurveda kaj spica ĝardeno
  • Tea ĝardeno
  • La templo de Budho Sri Dalada Maligawa


Iom da fotoj de Sri Lanka ekskurso:
DSC_0284.JPG
DSC_0294.JPG
DSC_0313.JPG
DSC_0298.JPGDSC_0363.JPGDSC_0408.JPG


4a Tago de 3a SAS: (3a Novembro, 2015):
Tagordo:
9:30 - 10:30 Komitata Kunsido
En komitata kunsido ĉeestis KAEMano D-ro Giridhar Rao, Sekretario de SAS s-ro Bharat Ghimire, Asista Sekretario de SAS (mi) s-ro Kotha Naga Siva Kumar, Gvidanto s-ro Hori Jasuo, NESPAnino s-ino Indu Devi, LKK ano S-ro Zeiter Perera, SASano s-ro Saeed Ahmad.
Ni diskutis pri 3 punktoj:
  1. Pri SAS fonduso: Ni prefere volis havi fonduson sub UEA por SAS kaj uzi tiun ĉi monon post kiam tiam ni havos alian SAS-on. S-ro Bharat diris ke li kalkulos kaj diros al ni kiom da mono ni savis en tiu ĉi SASon kaj metos la saman en la nova konto SAS sub la UEA.  
  2. La venonta 4a SAS okazos en Barato, d-ro Giridhar Rao kaj mi proponis ke ni povos aranĝi en Barato, kaj ni diskutos kun la aliaj Barataj Esperantistoj.
  3. Pli kaj pli ni ankaŭ zorgu venontfoje pri la aranĝoj kaj estu facile por ĉiuj.


11:30 - 12:30 Prelego de profesoro Saeed Ahmad
Profesoro Saeed Ahmad prelegis pri la kulturoj kaj tiuj efektoj komparinte kun ĉiuj homoj kaj siaj uzoj.


DSC_0412.JPG
12:00 - 14:00 Tagmanĝo
14:00 - 15:00 Prelego pri Sri Lanko E-Movado gvidisto s-ro Zeiter Perera
S-ro Zeiter prelegis pri la E-movado en Sri Lanko kaj situacioj en kiuj ili estas nun. Multaj homoj en Sri Lanko pensas pri la mono kaj ni ek ne povas uzi Esperanton en komercaj aferoj kaj pro tiu ĉi afero multaj ne lernas Esperanton. Sed, la esperantistoj en Sri Lanko laboras por grandigi nombron de E-istoj.


DSC_0417.JPG
16:30 - 17:30 Tea paŭzo
17:30 - 19:00 Filmo de s-ro Floreal kaj s-ino Liba
S-ro Floreal kaj s-ino Liba vidigis filmon de siaj spertoj, kiuj ili spertis en Nepalo en la speciala veturo ili havis kun Nepalaj esperanstistoj.


19:00 - 21:00 Bankedo kaj aliaj programoj
S-ro Hori ludigis kaj ridigis.
S-ro Bharat kaj aliaj Nepalaj Esperantistoj dancigis.
DSC_0434.JPGDSC_0481.JPGDSC_0517.JPGDSC_0500.JPGDSC_0484.JPGDSC_0094.JPG


5a Tago de 3a SAS : Fermo de ĝojo kaj espero.

Finfine ni estis pli ol 21 homoj el Nepalo, 5 homoj el Barato, 6 homoj el Sri Lanko, 1 el Pakistano, 2 el Francio, 1 el Japanio kiuj ĉeestis tiun chi aranĝon esperante.

Retejo: 3a SAS kaj en Espero- Kotha Naga Siva Kumar

Sunday, April 26, 2015

Nepal Tertremo 25 April, 2015
Se vi konas iujn el viaj geamikoj, kiuj estas el Nepalo kaj estas en kontakto. Bv. noti tiujn homojn en Facebook.

Ligilo: https://www.facebook.com/safetycheck/nepalearthquake/

Dio benu chiujn.

Monday, October 27, 2014

Vizito de S-ino. Monique ARNAUD (Monika) ĉe Southwestern State College, Kathmanduo, Nepalo

Elkorajn Salutojn

Je la 22-a de Oktobro 2014, S-ino. Monique ARNAUD (Monika) el Francio, estis invitita kiel la speciala gasto ĉe Southwestern State College, Kathmanduo, Nepalo.
Ŝi montris Kulturan Filmon pri ŝia regiono kaj post ŝia prelego respondis demandojn de miaj gelernantoj. Ŝia vizito ege entuziasmigis gelernantojn kiuj ekde kvar semajnoj lernas esperanton kaj jam fondis klubon ĉe la Kolegio. Entute kvardek ses gelernantoj de Southwestern State College lernas esperanton en mia kurso sed pro la festivala feriado nur kelkaj kiuj loĝas en Kathmanduo povis veni al kolegio por bonvenigi al S-ino. Monika. Bonvole vidi kelkajn fotojn: https://drive.google.com/folderview?id=0BwDD7aYOrMjoMWRyVFdjNkFSTEk&usp=sharing
S-ro. Hari Singh KC (vic-ĉefo de la Kolegio) dankegis al S-ino. Monika pro ŝia valora vizito, entuziasmiga prelego kaj montrado de Kultura Filmo pri ŝia regiono. Pro ŝia kuraĝigo preskaŭ ĉiu el miaj lernantoj montris tutvolon partopreni en 2015 UK, Lillo, Francio kaj ankaŭ en Internacia Junulara Kongreso de TEJO.

Amike via
Mian Salam SHANY
  • Internacia Ĵurnalisto
  • Volontula Esperanto-Instruisto
  • Volontula Internacia Kunordiganto ĉe Southwestern State College, Kathmandu, Filosofiska Nepal, Pri Esperanto Kursaro, Kultur-interŝanĝaj & Stud-programoj.
Poŝtelefono: 00977 9843460851
Retadreso:  m.s.shany@gmail.com

Tuesday, May 27, 2014

1-a Srilanka Kongreso de EsperantoJen estas la raporto pri la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto kiu okazis inter la 23a-25a de majo en Kotugoda, Ja-Ela Srilanko.
-------------------------------------------------
Post la pensado kaj kelkaj faraĵoj ni sukcese inaŭguris la 1-an Srilankan Kongreson de Esperanto en Kotugoda, Ja-Ela je la 23-an de Majo vendrede.

25-an de Majo vendrede

Oficiale la solena malferma ceremonio ekis je 16:30 horo, urbestro de Ja-Ela s-ro Anju Perera estis bonvenigita de s-roj Zeiter Perera, Rafael Henrique Zerbetto kaj Adeel Butt. Do, la ceremonio komencis legante kun la himnoj de Srilanko kaj Esperanto kaj tradicie ekbruligis torĉon dum la solena malfermo de la kongreso.

Salutmesaĝoj de s-roj LEE Jungkee kaj INUMARU Fumio estis legitiaj de s-ro Adeel Butt, kiujn tradikis s-ro Zeiter Perera, poste urbestro de Ja-Ela s-ro Anju Perera ekvajoĝis al sia oficejo. Ni daŭrigis la sesiono de legado de salutmesaĝoj kaj poste ni havis la manĝpaŭzon.

Post la manĝpaŭzo, ni ekis la duan sesionon, en kiu ĉiuj pasie kaj gaje ĉeestis, ni ludis kelkajn interesajn ludojn. Ĉiuj ĝojis dum la 2-an sesionon de malferma ceremonio de la 1-a Srilanka kongreso.

24-an de majo sabate

Je la 9a horo ni kune matenmanĝis, post la matenmanĝo ni ekis la 2-an kongresan tagon aŭdigante la mesaĝon de s-ro Stefano KELLER, kiun tradikis s-ro Zeiter Perera (Prez. de SLEA) sinhale.

Post la aŭdimesaĝo, la kongresan tagon komencis kun la prelego de s-ro Rafael Zerbetto, kiu parolis pria siaj e-spertoj, kaj malkovris ke kial Esperanto estas bezonata al la mondo kaj kiel maniere ni povas akcepti ĝin kiel komunan lingvon inter ni.

La dua prelego estis de s-ino Evlali, kiu estas skolta instruistino profesie, ŝi defendis la lingvan justecon kaj montris la partoprenantojn, ke kun Esperanto ni povas sperti novajn aĵojn, kiujn ni neniam spertis. Estas nur pordo, kiu estas malferma al ni ĉiuj.

Post la prelego de s-ino Evlali, s-ro Zeiter Perera (Prez. de SLEA) paroladis pri lingvan diskriminacion kaj profito de Esperanto, ankaŭ tuŝis la historian de Esperanto-Movado en Srilanko.
Je la 1-a horo ni havis tagmanĝan paŭzon. Post tagmanĝo s-ro Adeel Butt prelegis pri Esperanto Movado en Pakistano kaj instruis Esperanton al ĉeestintoj, junuloj amuziĝis ĉeesti la kurson.

25-an de Majo dimanĉe

Je la 9-a horo, ni havis matenmanĝon kaj poste ni komencis diskutadon, ke kiel maniere ni antaŭenigu la movadon en Srilanko kaj kelkaj decidoj estis prenitaj. Ankaŭ ni diskuti pri kontakti la
UNESKON-komsionon en Srilanko.

Jen estas la prenitaj decidoj dum la kongreso:
1) *Ĉiu monate okaziĝos la kunsidon
2) *Ni aranĝu la e-kursojn post ĉiuj 3 semajnoj, kaj ankaŭ gvidi la komencantojn lerni lingvon rete
3) *Lanĉi la poŝtkurson por tiuj, kiuj loĝas for de la centro
4) *Organizi ekskurson por ĉiuj srilankaj esperantistoj, ke oni praktiku la lingvon ĝojante
5) *Formi junularan sekcion de SLEA
6) *Reklami pri Esperantoj en lokaj gazetoj
7) *Formi lokajn grupojn de SLEA enlande
8) *Alproksimigi la najbarajn landojn pere de Esperanto kaj fortigi la regonan movadon organizante la 3-an Sud-Azian Seminarion post 2 jaroj.

Post Kongresa Ekskurso al Negombo je la 26-a de Majo lunde

Ni kvinope (U. Zeiter Perera, Rafael Henrique Zerbetto, Adeel Butt, Shehan Ruwanmal kaj Amila Gunesekara) ekskursis al Negombo. Ni vizitis la Sanktan Marian Preĝejo, kiu estas antikva kaj historia, poste ni ekskursis al Sankta Sebestano preĝejo, ĝi estas tute granda, vasta kaj impona kaj poste ni iris al Negombo plaĝo, kie ni ĉiuj amuziĝis la maran atmosferon. Revenante al Ja-Ela, ni vizitis la templon de Angurukarmulla, kiu ankau estas la alian antikvan konstruĵan ekzemplon de la lando, ka estas kara al Budhanoj.
fotoj de la kongreso ->
https://www.facebook.com/ambtg/posts/10152209343274037
https://www.facebook.com/ambtg/posts/10152214238089037
fotoj de ekskurso troveblas sekvante la ligilon -> https://www.facebook.com/ambtg/posts/10152214508244037
https://www.facebook.com/ambtg/posts/10152214475654037
https://www.facebook.com/ambtg/posts/10152214422124037
----------------------------------------------------------------
mia numero en Srilanko estas: +94 710 887 007
raportas Adeel Butt