Wednesday, April 10, 2013

La 7-a EKNI okazos en aŭgusto 2013

La 7-a EKNI okazos en aŭgusto 2013
 
Inter la 5-a kaj 6-a aprilo en Changchun, ĉefurbo de Jilin-provinco, kunvenis prezidantoj, vic-prezidantoj, ĝeneralaj sekretarioj el la provincaj asocioj de “Tri Provincoj kaj Unu Regiono ”de Ĉinio (Heilongjiang, Jilin kaj Liaoning en la nordorienta parto kaj Aŭtonoma Regiono de Interna Mongolio) por okazo de la 7-a Esperanto-Kongreso de Nordoriento kaj Interna Mongolio de Ĉinio. Ĝin prezidis s-ro Liu Minghui, ĝenerala sekretario de Jilin-a Esperanto-Instituto.

La kunveno faris decidojn:
1.Por faciligi prononcadon kaj memoradon unuiĝas mallongigon de la kongreso, t.e. per EKNI   
anstataŭ la uzitaj NOĈK kaj EKNOIMĈ.
2. la 7-a EKNI okazos inter inter la 16-a kaj 18-a de aŭgusto, 2013, en Jilin-a Universitato en Changchun, Jilin, kun la temo “Penege plibonigu la Esperantan kapablon”
3. starigi la komunan organon de Tri Provincoj kaj Unu Regiono.
4. En la tuta kongreso estas unu-tema kunsido! Sufiĉe konsiderinte kaj serioze analizinte la nunan situacion de la movado en Tri Provincoj kaj Unu Regiono aliaj temo-kunsidoj ne estas aranĝotaj en tiu ĉi kongreso por vere solvi realajn problemojn.
5. Ne mankas aliaj programeroj ekz. juna oratora konkurso, aŭkcio, bankedoj, interkona vespero,ekskursoj ktp.
 
Pri programeroj, kotizo, aliĝilo, loĝado ktp. oni legos en Unua Bulteno nelonge aperonta.
 
Wu Guojiang
Vic-prezidanto de Liaoning -provinca Esperanto-Asocio,Ĉinio.
*************************************************
Adreso: Fushun Xinfu-Qu, Qianjin-Lu, 45-Hao, 113015 Fushun , Liaoning , Ĉinio.
Telefono kaj fakso: (024) 52650322; 

No comments:

Post a Comment