Saturday, May 4, 2013

7a Azia Kongreso - KAEM kunsido

El la raporto de s-ro Sasaki Teruhiro, eksprezidanto de KAEM.

Karaj, 
Ni sendas al vi raporton pri la kunsidoj de KAEM en la 7-a AK, Jerusalemo
(El la raporto de s-ro Sasaki Teruhiro, eksprezidanto de KAEM).

La 18-an de aprilo en 2013, la Fermita Kunsido de KAEM estas okazigita en la Zion Hall de Kongresejo “Junulara gastejo RABIN”. Kvorumo de la kunsido estas atingita per la ĉeesto de 6 landoj (Barato, Ĉinio, Israelo, Japanio, Koreio, Vjetnamio) kun 4 rajtigiloj (Irano, Mongolio, Nepalo, Pakistano).

Estas deciditaj la gravaj temoj: la elekto de la nova prezidanto, ceteraj estraranoj kaj de la sekva loko de la Azia Kongreso. S-ro Hori Yasuo, la anstataŭanto de japana komisionano, rekomendis s-ron Inumaru Fumio, kiel kandidaton de la nova prezidanto de KAEM, kaj s-ro Sasaki rekomendis du kandidatojn: s-ron Chimedtseren Enkhee kaj s-ron Wang Ruixiang. Per plejmulto de voĉoj estas elektita s-ro Wang Ruixiang (Ĉinio) kiel la nova prezidanto de KAEM. Kaj Ĉinio fariĝis la loko de la 8-a Azia Kongreso.

Jen estas la nova konsisto de KAEM:
1/ Barato: s-ro Giridhar Rao;
2/ Ĉinio: s-ro Wang Ruixiang, (Prezidanto de KAEM);
3/ Irano: s-ro Omid Rohanian;
4/ Israelo: s-ro Eran Vodevoz;
5/ Japanio: s-ro Inumaru Fumio;
6/ Koreio: s-ro Kim Hiongun;
7/ Mongolio: s-ro Chimedtseren Enkhee, (Vicprezidanto kaj ĝenerala sekretario);
8/ Nepalo: s-ro Mukundaraj Pathik Wagle;
9/ Pakistano: s-ro Muhammad Zubair;
10/ Taĝikio: s-ro Fajzullaev Ĝamŝed;
11/ Vjetnamio: s-ino Le Thi Thien Thu.

Karaj samideanoj,

Ni invitas ĉiujn esperanto-parolantojn bone partopreni Azian Esperanto-Komunumon. Bone kunlaboru kun KAEM, Azia Komisiono de UEA, ni petas.

No comments:

Post a Comment